Dr. sc. Monika Govekar Okoliš, izv. prof., konzultantica

Dr. sc. Monika Govekar-Okoliš rođena je u Kranju u Sloveniji. Diplomirala je sociologiju (1989) i pedagogiju (1990.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1991. radila je kao mlađi istraživač u Ministarstvu znanosti i...