Category: News

Novi radovi u Časopisu za suvremenu povijest!

U dva broja Časopisa za suvremenu povijest, god. 49., br. 2. i 3., objavljen je dio radova napisanih temeljem prezentacija na V. kongresu hrvatskih povjesničara (Zadar, 5.-8. listopada 2016.) u okviru sekcije “Povijest obrazovanja...