Kategorija: Novosti

Pretraživanje baza podataka dostupno za javnost

Od 1. svibnja javno je dostupno jednostavno pretraživanje baza podataka evidentiranih u okviru rada na projektu “Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj”, i to: Baza podataka studenata na visokim školama Habsburške Monarhije s...