Interaktivna karta

Interaktivna karta obrazovnih ustanova na području Kraljevina Hrvatske i Slavonije.

Na interaktivnoj karti bit će ubicirane sve utvrđene obrazovne ustanove u Hrvatskoj i Slavoniji u 18. i 19. stoljeću s mogućnošću daljnjih poveznica i dodavanja dodatnih sadržaja, kao što su slikovni i tekstualni materijali. Cilj je izrade interaktivne karte omogućiti analizu raširenosti mreže obrazovnih institucija u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u pojedinim razdobljima te zastupljenost pojedinih tipova i kategorija obrazovnih ustanova na teritorijalnoj razini. Podatke za izradu karte pružit će građa centralnih i lokalnih institucija školske uprave.

Karta i rezultati analize bit će javno dostupni na web stranicama projekta.