Izložba “Biti učenik” na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku