Vlasta Švoger, „Štefan Moyses a oddelenie pre kultúru a vzdelávanie v Bánskej rade (1848-1850) “