Kategorija: Projekt

Ciljevi

Osnovni je cilj projekta tijekom tri godine istraživanja suvremenim metodološkim pristupima te analizom i kritičkom obradom arhivske građe utvrditi ključne čimbenike formiranja, djelovanja i javnoga utjecaja školstva u Hrvatskoj u 18. i 19. stoljeću...

Uspostavni znanstveni projekt “Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj” (18. i 19. stoljeće) dio je znanstveno-istraživačkoga rada na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Rad projekta financira Hrvatska zaklada za znanost u trajanju od tri godine (1. rujna 2014. – 31. kolovoza 2017.). U radu projekta surađuje devet znanstvenika i istraživača zaposlenih na Hrvatskom institutu za povijest. Osnovni je cilj projekta suvremenim metodološkim pristupima te analizom i kritičkom obradom arhivske građe utvrditi ključne čimbenike formiranja, djelovanja i utjecaja školstva u Hrvatskoj te valorizirati njegov suodnos sa školstvom Habsburške Monarhije i odraz na društvenu mrežu moći u razdoblju (proto)modernizacije.

Opis projekta

Uspostavni znanstveni projekt “Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj” (18. i 19. stoljeće) dio je znanstveno-istraživačkoga rada na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Rad projekta financira Hrvatska zaklada za znanost u trajanju od tri i pol godine (1. rujna 2014. – 28. veljače 2018.). U radu projekta surađuje devet znanstvenika i istraživača zaposlenih na Hrvatskom institutu za povijest. Osnovni je cilj projekta suvremenim metodološkim pristupima te analizom i kritičkom obradom arhivske građe utvrditi ključne čimbenike formiranja, djelovanja i utjecaja školstva u Hrvatskoj te valorizirati njegov suodnos sa školstvom Habsburške Monarhije i odraz na društvenu mrežu moći u razdoblju (proto)modernizacije.

1

Metodologija

Istraživanje problematike školstva zahtjeva multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup koji se bitno razlikuje od dosadašnjih istraživanja zatvorenih u disciplinarnim granicama. Tako pedagoška i sociološka istraživanja uopće ne uzimaju u obzir historiografska istraživanja i obrnuto. I unutar historiografije mora se napraviti određeni pomak i istraživanju školstva pristupiti iz različitih perspektiva. Povijest školstva potrebno je istraživati u interakciji s istraživanjem kulturne, gospodarske, političke, socijalne i crkvene povijesti, ali i u interakciji sa sociološkim i pedagoškim istraživanjima. Na taj će se način istraživanju školstva dati veća tematska širina te će se izbjeći partikularna i jednodimenzionalna istraživanja…

Suradnici na projektu

Dr. sc. Ivana Horbec, viša znanstvena suradnica (voditeljica projekta) Dr. sc. Maja Matasović, znanstvena suradnica Dr. sc. Branko Ostajmer, znanstveni suradnik Dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik Dr. sc. Vlasta Švoger, znanstvena savjetnica Dr....