Dinko Župan, katalog izložbe “Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću”