Dr. sc. Vlasta Švoger, znanstvena savjetnica

Dr. sc. Vlasta Švoger

Dr. sc. Vlasta Švoger

Vlasta Švoger rođena je 1966. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest i njemački jezik i književnost, 2000. godine obranila magistarski rad, a 2004. disertaciju “Hrvatsko liberalno novinstvo u doba revolucije – Saborske novine, Slavenski Jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine (1848.-1852.)”. Nekoliko je godina predavala njemački jezik i povijest u osnovnoj školi u Zagrebu. Od 1. travnja 1995. zaposlena je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu na Odjelu za povijest 19. stoljeća. U znanstveno zvanje znanstvene savjetnice izabrana je 7. studenoga 2012. godine.

U srpnju 1992. kao stipendistica DAAD-a boravila je na Sveučilištu Justus Liebig u Gießenu.

Surađivala je na nekoliko projekata u Hrvatskoj te na međunarodnim projektima Kirchliche Elite-Bildung für Zentraleuropa. Das Priesterkolleg St. Augustin („Frintaneum“) in Wien als Post-Graduate-Einrichtung und Netzwerkstatt der Donaumonarchie 1816-1918 i Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1806 bis 1918.

Glavno područje njezina istraživanja su politička, kulturna i društvena povijest Hrvatske u 19. stoljeću, napose hrvatsko novinstvo, položaj tiska i fenomen javnosti u navedenom razdoblju. Nekoliko posljednjih godina proučava modernizaciju hrvatskog obrazovnog sustava u 19. stoljeću, osobito njezin pravni okvir.

Objavila je tri znanstvene monografije i više od četrdeset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim publikacijama i časopisima. Sudjelovala je na tridesetak znanstvenih konferencija i okruglih stolova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je ili je još uvijek članica uredništva nekoliko znanstvenih časopisa (Časopis za suvremenu povijest, Review of Croatian History i Povijesni prilozi) i jedna je od urednica na projektu sinteze hrvatske povijesti koji od 2007. provodi Matica hrvatska. Predavala je kolegij „Povijest 19. st.“ na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prevodi znanstvenu literaturu s njemačkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na njemački jezik, prevela je nekoliko knjiga povijesne tematike s njemačkog na hrvatski jezik. Napravila je stručnu redakciju povijesnih pojmova za Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Zagreb, 2005. Koristi se i engleskim jezikom.

U okviru rada na projektu dr. Švoger provodi arhivska istraživanja u fondovima Banskoga vijeća i Banske vlade u HDA, Državnom arhivu u Zagrebu, Hrvatskom školskom muzeju i drugim arhivima u Hrvatskoj te u arhivima u Beču, istraživat će osobne ostavštine istaknutih prosvjetnih djelatnika te novine i časopise. Jedna je od urednica prve i druge knjige građe o povijesti školskog sustava u Hrvatskoj. Sudjeluje u izradi baze podataka, pripremi materijala za prvu i drugu knjigu građe o povijesti hrvatskog školstva i u drugim projektnim aktivnostima. Istražuje pitanja vezana za školsko zakonodavstvo i intelektualni transfer u 19. stoljeću.

Cjelovita bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225750

Izbor iz bibliografije:
1. Südslawische Zeitung 1849.-1852. Organ nove epohe kod Južnih Slavena, Zagreb, 2002., 289. str., Hrvatski institut za povijest – Dom i svijet, ISBN 953-6491-83-4 (Dom i svijet)
2. Zagrebačko liberalno novinstvo 1848.-1852. i stvaranje moderne Hrvatske, Zagreb, 2007. 543. str., Hrvatski institut za povijest, ISBN 978-953-6324-59-0
3. Ideali, strast i politika. Život je djelo Andrije Torkvata Brlića – Hrvatski institut za povijest i Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod 2012., ISBN 978-953-7840-02-2 (Hrvatski institut za povijest), ISBN 978-953-6659-68-5 (Podružnica za povijest Slavonije, Srijeme i Baranje)
4. “Zur gesellschaftlichen Rolle der Peregrinatio Academica in Banalkroatien um die Mitte des 19. Jahrhunderts – Beispiel des Kreises um die Zagreber liberale Presse”, Povijesni prilozi, god. 26., br. 32., Zagreb, 2007., 259.-282.
5. „O temeljima modernog školstva u Habsburškoj Monarhiji i Hrvatskoj“, Povijesni prilozi, 30, br. 42, Zagreb 2012., 309.-328.
6. „Školstvo kao politicum: Opći školski red iz 1774.“ – (co-author: Ivana Horbec), Anali za povijest odgoja, vol. 9, Zagreb, 2010., 5.-47.
7. „Početak modernoga srednjeg školstva u Habsburškoj Monarhiji: Nastavni plan za gimnazije (1849.)“ – (co-author: Ivana Horbec), Anali za povijest odgoja, vol. 10, Zagreb, 2011., 7.-15.