Zrinko Novosel

Zrinko Novosel rođen je u Zagrebu 12. svibnja 1989. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu završio je preddiplomski studij 2011. godine, a 2014. diplomirao. Te godine upisuje MA program na Central European University (History department),  koji završava 2015. Od travnja 2016. godine radi na Hrvatskom institutu za povijest u programu stručnog osposobljavanja.

 

Bibliografija:

  1. „Biblioteka Dies Historiae: Voda i njezina uloga kroz povijest, ur. Filip Novosel, Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2011., 203 str.“, Ekonomska i ekohistorija, 8 (2012), 170 – 171. (prikaz)
  2. „Ivan Lučić Lucius“, Zbornik radova društva studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“, 16 – 17, (2012), 219 – 231.
  3. Prilozi iz hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009. – 2011., Zrinko Novosel (ur.), Zagreb, 2012.
  4. „Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18. – 19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2015., 603 str.“, Zbornik odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 33 (2015), 322 – 326. (prikaz)