Autor: Ivana Horbec

LCh

Language Choice in Enlightenment Europe

Ugledni međunarodni izdavač Amsterdam University Press objavio je 2018. zbornik radova Language Choice in Enlightenment Europe. Education, Sociability, and Governance. Urednici izdanja su  Willem Frijhoff i Vladislav Rjéoutski. Autori propituju sliku jednojezičnog “starog poretka” u...

Radovi u Povijesnim prilozima!

U časopisu Povijesni prilozi – Historical Contributions objavljena su četiri izvorna znanstvena rada izrađena temeljem prezentacija na V. kongresu hrvatskih povjesničara (Zadar, 5.-8. listopada 2016.) u okviru sekcije “Povijest obrazovanja i školstva”. Sekciju je moderirala...