Izložba “Biti učenik” u osnovnim školama Donji Miholjac i “Dragutin Tadijanović” u Vukovaru