Vlasta Švoger, Dinko Župan i Mislav Gregl sudjelovali na 38. kongresu Saveza povijesnih društava Slovenije na temu “Povijest obrazovanja”